Fått anmärkningar på bilen under besiktningen eller under en flygande inspektion genomförd av polis? 2:or är ett begrepp för att ditt fordon blivit underkänt och behöver åtgärda bristerna för att fordonet inte ska få körförbud. Behöver du släcka 2:or i Malmö kan du vända dig till oss på Supreme Autoservice.

Ett fel på torkarbladen vilket kräver att en bilverkstad kan släcka 2:or

Vi släcker din 2or i samband med besöket hos oss så du slipper spendera tid.

Vilka bilverkstäder har rätt att släcka 2:or i Malmö?

För att ha rätt att släcka 2:or måste verkstaden vara auktoriserad av Swedac, en statlig kontrollmyndighet. Konkret betyder det att bilverkstaden och personalen måste uppfylla hårda kvalitets- och kompetenskrav. Därmed kan vi också fastställa att bristen blivit åtgärdad och släcka 2:an.

Supreme Autoservice hjälper er att släcla 2:or


Med andra ord kan inte vem som helst släcka 2:or i Malmö. Därför är du välkommen att välja oss om du har fått en anmärkning. Är du i behov av bilservice slipper du lägga tid och energi på att senare åka till en bilbesiktning och göra efterkontroll/ombesiktning. Hos oss på Supreme Autoservice kan vi reparera din bil och sedan se till att eventuella 2:or blir släckta.

Slipp en extra resa till Bilprovningen

När du åtgärdar de brister som gett anmärkningar hos oss i Malmö, så behöver du inte åka tillbaka till Bilprovningen. Att vi släcker 2:or innebär att vi hjälper dig att godkänna och intyga till Transportstyrelsen att problemet verkligen är åtgärdat.

Vi tar ut samma avgift för att släcka 2:or, men när du gör reparation och efterkontroll på samma ställe, blir allt mycket bekvämare och du slipper göra en extra resa bara för att ombesiktiga 2:or och få dem släckta. Kontakta oss på Supreme Autoservice idag om du behöver släcka 2:or i Malmö!